Strålebehandling mot øre-nese-hals-området

Strålebehandling mot øre-nese-hals-området – St. Olavs

Strålebehandling brukes for å helbrede kreftsykdom og for å forebygge eller lindre plagsomme symptomer pasienter får som følge av kreftsykdom. I behandlingen benyttes stråling med høy energi. Det tilstrebes å gi en stråledose som er stor nok til å ødelegge …

Strålebehandling mot øre-nese-hals-området – Oslo

Strålebehandling mot øre-nese-hals-området Øre-nese-halsavdelingen. Strålebehandling brukes for å helbrede kreftsykdom og for å forebygge eller lindre plagsomme symptomer pasienter får som følge av kreftsykdom. I behandlingen benyttes stråling med høy energi. Det tilstrebes å gi en stråledose som er stor nok til å ødelegge

Strålebehandling mot øre-nese-hals-området

Strålebehandling brukes for å helbrede kreftsykdom og for å forebygge eller lindre plagsomme symptomer pasienter får som følge av kreftsykdom. I behandlingen benyttes stråling med høy energi. Det tilstrebes å gi en stråledose som er stor nok til å ødelegge …

Om strålebehandling av kreft i hode- og halsområdet

Høy stråledose mot munnhulen kan gi varige skader i spyttkjertlene. Svelgeproblemer. Strålebehandling som inkluderer hele eller deler av halsen, fører til irritasjon og sårhet i svelget, som igjen kan medføre svelgeproblemer. Tiltak . Spis finfordelt eller flytende kost, for eksempel supper, grøt og moset mat.

Pleie og behandling av slimhinnereaksjoner ved

1 METODERAPPORT Pleie og behandling av slimhinnereaksjoner ved strålebehandling i øre-nese-hals-området. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF 1. Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF 1.

Håndtering av bivirkninger i slimhinnene som følge av

Helsepersonell som ivaretar pleie og behandling av slimhinnereaksjoner i øre-nese‐hals-området forårsaket av strålebehandling. Pasienter prosedyren gjelder for: Pasienter som får strålebehandling mot øre‐nese‐halsområdet (ØNH)

Avdeling for øre-nese-hals – St. Olavs hospital

Avdeling for øre-nese-hals har regionsykehusfunksjon for Helse Midt-Norge innen øre-nese-halsfaget. Avdelingen håndterer hovedsakelig problemstillinger som ikke lar seg ivareta av fastlege eller privatpraktiserende øre-nese-hals-leger.

Ekstranodalt lymfom i øre-nese-hals området – oncolex.no

Øsofago-gastro- duodenoskopi bør utføres. For øvrig skal de gjennomgå standard lymfomutredning. Ettersom de fleste pasienter vil få strålebehandling mot munnhule og svelg, skal pasientene undersøkes av tannlege for å sanere eventuelle infeksjonsfoci og få råd om tannhygiene.

Hode- og halskreft – Sykehuset Østfold

Les mer om Strålebehandling mot øre-nese-hals-området Strålebehandling mot øre-nese-hals-området Strålebehandling brukes for å helbrede kreftsykdom og for å forebygge eller lindre plagsomme symptomer pasienter får som følge av kreftsykdom.

[PDF]

METODERAPPORT Pleie og behandling av slimhinnereaksjoner

pasienter med kreft som får strålebehandling mot øre-nese-hals-regionen? 2. Hvordan kan en ensartet vurdering og gradering av slimhinnereaksjoner utføres? 3. Hvilken pasientgruppe gjelder fagprosedyren for? Følgende gruppe (P i PICO): Prosedyren gjelder for alle pasienter med kreft som får ekstern strålebehandling mot øre-nese-hals-regionen. 4.

All strålebehandling gir noen bivirkninger – Aftenposten

 ·

Radiumhospitalet har for eksempel i mange år kartlagt langtidsbivirkninger etter strålebehandling for kreft i øre-nese-hals-området, i prostata, i urinblære, i testikler og i lymfeknuter. Resultatene av denne forskningen har ført til gradvis bedre strålebehandling med færre bivirkninger.

Stråleterapi, Tromsø – Universitetssykehuset Nord-Norge

Strålebehandling brukes for å kurere kreftsykdommer, for å forebygge eventuelle tilbakefall eller lindre plagsomme symptomer som følge av kreftsykdom. Stråleterapiavdelingen består av en planleggingsseksjon med CT- og doseplan, og en behandlingsseksjon med strålebehandlingsmaskiner.