Religiøs praksis i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn : Formidling og anvendelse av religiøse metoder fra den tibetanske buddhisttradisjonen

Religiøs praksis i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn

Dette er et norsk buddhistsamfunn tilsluttet den tibetanske karma kagyu (karma bka’ brgyud)-skolen. Fokus er på formidling og anvendelse av religiøse metoder fra den tibetanske buddhisttradisjonen, og på de personer som formidler dem.

Religiøs praksis i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn

I min hovedfagsoppgave beskriver og analyserer jeg religiøs praksis i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i et historisk perspektiv og ved hjelp av kvalitative metoder. Dette er et norsk buddhistsamfunn tilsluttet den tibetanske karma kagyu (karma bka’ brgyud)-skolen.

[PDF]

Nordmenn si tilflukt i dei tre juvelar – dspace.uib.no

eine er hovudfagsoppgåva til Helen Karin Furu, og har tittelen Religiøs praksis i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn – Formidling og anvendelse av religiøse metoder fra den tibetanske buddhisttradisjonen. Den andre er skriven av Magnus Gjølstad Bjur og har tittelen Buddhisme

KTL høstprogram 2015 by KTL buddhistsenter – Issuu

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn vil benytte anledningen til ydmykt å takke alle som har gitt av sin tid og av sine penger for å realisere dette prosjektet. Etter råd fra vår tibetanske

KTL vårprogram 2015 by KTL buddhistsenter – Issuu

Årsmøte i Karma Tashi Ling Buddhistsamfunn Informasjon fra styret: Årsmelding, regnskap, planer og valg av nytt styre. Stemmeberettiget er den som har betalt kontingenten for 2015, er BF-medlem

[PDF]

Buddhistene på Bjørndal sør i Oslo etablerte seg der på

navn Lama Talo bedt av sin lærer om å ta et ansvar for Karma Tashi Ling. Han bosatte seg der i januar 1977 og var hovedlærer fram til sin død i 1994. Siden har Lama Talos assistent og oversetter– Lama Changchub – vært hovedlærer for Karma Tashi Ling buddhistsamfunn, som sanghaen – ”gruppen av de praktiserende” – formelt kalles.

Høstprogram Dzogchen Pönlop Rinpoche 3. og 5. september

ÅRSMELDING FOR 2016 KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN. ÅRSMELDING FOR 2016 KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Året 2016 har vært et godt år og det første med bruk av det vakre nye tempelet på Karma Tashi Ling buddhistsenter etter at det ble innviet. Hovedfokuset . Detaljer

Under samme himmel 3 Elevbok – [PDF Document]

Tradisjoner knyttet til Bibelen har vært med å forme den kul – turen vi er en del av i dag. Kulturen i Norge er igjen påvirket av tradisjoner fra Europa og den vestlige verden der kristendommen har stått sterkt i århundrer. I vår tid er sam- funnet preget av impulser fra ulike religio- ner og kulturer.

[XLS]

s3.amazonaws.com

 · Web view

og i har vi på til med å han deg for meg hva at den så som de kan var vil av skal om men et her ja bare ling lan dattera springer rådgiver trække nøe homser ira coop nestemann risikabelt såpe party støttet motsetning jødisk dødens tortur

KinaPortalen/Fag/Samfunds- og kulturfag – Wikibooks

Jorden rundt i 70 år – Erindringer fra et liv i Vesten, Østen og den islamiske verden af Sven Burmester. Selvbiografi. Informations Forlag 2013. 239 s. BESKRIVELSE JORDEN RUNDT er Sven Burmesters erindringer fra et langt og inspirerende kosmopolitisk arbejdsliv i FN og som vicedirektør i …

Høsten. Tenzin Priyadarshi. Dr. Alexander Berzin. Traleg

26 26 Om Karma Tashi Ling Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) tilhører Karma Kagyu-tradisjonen av tibetansk buddhisme. KTLBS er tilknyttet Buddhistforbundet, som …