Nekte å gi barnet antibiotika

Nekte å gi barnet antibiotika – Helse – VG Nett Debatt

Etter å ha mer eller mindre blindt stolt på fastlegens (og en gang legevaktlegens) bedømminger har vi gitt antibiotika hver gang. Fram til nå. Denne femte gangen har vi sagt nei, da vi ikke fikk noen tilstrekkelig forklaring på hvorfor det er nødvendig å gi dette igjen da det er åpenbart at det ikke fungerer.

Bhg som nekter å gi medisin, erfaringer? – Anonymforum

De kan nekte å gi ut medisin som barnet ikke bruker fast ja. Anonymous poster hash: 19544713 Ah, de medisinene de har gitt tidligere var faste på den tiden.

Pasienter som nekter behandling | Tidsskrift for Den

Poenget med denne kompetansevurderingen er å sikre at behandling bare gis til dem som ønsker det. Loven sier også uttrykkelig at det kreves særlig hjemmel for å gi behandling til mentalt inkompetente personer som aktivt nekter (pasientrettighetsloven §§ 4-5 og 4-6).

Barnefar nekter å gi meg passet – Barn og Foreldre – VG

«Utfordring: barnefar nekter å gi meg passet til den han har hovedomsorg for, fordi han ikke får delta på en ukes ferietur til syden (som mine foreldre har påspandert sine barn og barnebarn). Det er jeg som ikke ønsker at han skal være med. » – Nå spiller det jo ingen rolle lengre – sånn sett – …

Antibiotika og penicillin til barn – Barnesykdommer og

Antibiotika og penicillin til barn. Dette kan konsekvensen være av å gi barn penicillin eller antibiotika unødvendig. Barnet kan bli antibiotikaresistent.

Er det nødvendig med antibiotika til barn ved

Gi smertestillende; Sørge for at barnet ligger med hodet høyt eller sitter oppreist da dette minsker trykket i øret; Gi nesedråper med slimhinneavsvellende effekt da dette åpner passasjen fra nesen til svelget slik at trykket minker; Det anbefales å se an situasjonen i 2-3 dager …

Er det nødvendig med antibiotika til barn ved bronkitt

Barnet kan hoste til det brekker seg, være tungpustet og ha sårhet i brystet. Lungene kan gi pipelyder og det er vanlig med blodtilblandet eller gul/ grønt slim etter sykdom utover en uke. Antibiotika virker ikke på virusinfeksjoner og vil derfor ikke være nødvendig ved bronkitt. Bronkitt går som oftest over av seg selv.

Samvær med tilsyn – Foreldretvist.no

Barnevernet får ansvar for tilsyn med formål å beskytte barnet, mens departementet får ansvar for tilsyn som støttetiltak. Beskytta tilsyn. Beskyttende tilsyn går ut på at barnet og samværsforelderen blir overvåket under hele samværet, og er ment å gi barnet vern og …

Barnehageansatte kan si nei til å gi barnet ditt medisiner

Barnehager som sier ja til å gi barnet medisiner, forholder seg til Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementets nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Rutinen beskriver hvordan legemiddelhåndteringen i praksis kan foregå og inneholder skjema som må fylles ut før barnehagen kan gi barnet medisin.

DU HAR RETT TIL Å VELGE – Jehovas vitner: Selskapet

En tysk embetsmann gav dette rådet: «Legen kan ikke nekte å gi hjelp… med den begrunnelse at ikke alle medisinske alternativer er tilgjengelige når det gjelder et Jehovas vitne. Han har fremdeles plikt til å gi hjelp, selv om de hjelpemidler han har til sin rådighet, er begrenset.» (Der Frauenarzt, mai/juni 1983) Sykehusene skal betjene alle mennesker, uten å diskriminere.

Å nekte behandling – Barn og familie – Kvinneguiden Forum

Nov 14, 2004 · Han nekter å gå med på medisinering og barnet strever med problemer. Jeg sier ikke at far driter i ungen sin eller ikke har noen andre utveier, men hvis han ikke har det, så kan han ikke nekte denne behandlingen i det hele tatt. Hadde jeg vært moren i denne situasjonen, ja så hadde jeg kjempet med nebb og klør for å gi medisin.

Full rett til å nekte skolefri – Dagbladet

Foreta hjemmebesøk Oslo-standarden er knapp når det gjelder muligheten til å gi elever permisjon fra skolen, påpeker advokaten.

Fem myter om antibiotika – NRK Livsstil – Tips, råd og innsikt

Det kan være farlig å ikke gi barnet antibiotika dersom det har en alvorlig infeksjon, sier allmennlege. (Illustrasjonsbilde) Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

6. Administrasjon av legemidler til barn – legeforeningen.no

Hvis barnet spytter ut legemidlet eller brekker seg, blir det vanskelig å vurdere hvor stor dose barnet har fått i seg, og om man skal gi ny dose. Barn kan også gjemme en tablett i …