Mekling for foreldre

Mekling for foreldre – regjeringen.no

Mekling for foreldre Brosjyre/veiledning | Dato: 17.02.2010 | Barne- og likestillingsdepartementet Brosjyre om mekling i forbindelse med samlivsbrudd og foreldretvister om barn.

MEKLING FOR FORELDRE MEKLING FOR FORELDRE – …

mekling for foreldre mekling for foreldre mekling for foreldre kvifor mekling? parforholdet tek slutt, men foreldre- skapet skal halde fram kva seier lova om mekling? denne brosjyren skal vere ei hjelp

Mekling og foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale)

Mekling og foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale) Alle foreldre med felles barn under 16 år må til mekling i forbindelse med separasjon eller samlivsbrudd. Målet med meklingen er at dere skal lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale) som er til barnas beste.

[PDF]

Mekling for foreldre NN:Separasjon og skilsmisse

Det er nye reglar om foreldreansvar for sambuande foreldre som gjeld born fødde etter 1. januar 2006. Foreldre som bur saman når farskapet blir etablert, får felles foreldreansvar for felles born. Som sambuarar reknar vi foreldre som er registrerte på felles adresse, eller som har sendt ei erklæring om sambuarskap til folkeregistermyndet.

Mekling hos familievernet – YouTube

May 27, 2016 · Alle foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med separasjon og samlivsbrudd.

Mekling mellom muslimar | Tidsskrift for Norsk

Det er ikkje uvanleg at foreldre, og særleg mor, involverer dei aktivt i samlivskonflikter, fordi ho reknar med å få støtte frå borna. Ideen blant muslimar er at borna må læra om livet – noko som fører til at dei har utruleg gode sosiale ferdigheiter samanlikna med born i vanleg norsk middelklasse.

(PDF) Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling

 ·

Studier tyder på at mekling kan bidra til at kon iktnivået mellom foreldre kan reduseres, men vi vet likevel for lite om virkningene av mekling for barn og unge.

meklingsattest – Barnerettsbloggen

Er parten som ikke har begjært mekling, bosatt i utlandet, kreves ikke mekling for denne forelderen. Der begge foreldre eller den som begjærer mekling bor i utlandet, kan Barne-, ungdoms- og familieetaten i særlige tilfeller gi unntak fra møteplikten.