Lønn i oppsigelsestid ved start i ny jobb

Lønn i oppsigelsestid ved start i ny jobb – Juss

Page 1 of 2 – Lønn i oppsigelsestid ved start i ny jobb – posted in Juss: Hei! Har gått permittert i fra jobben ca et år nå og fikk tidligere i mnd beskjed om at eg ble oppsagt i fra 1. Desember. Dette hadde eg egentlig forutsett, så takket ja til et annet jobbtilbud og skrev kontrakt med de i fra 1.

Lønn i oppsigelsestid ved start i ny jobb – Side 2 – Juss

Page 2 of 2 – Lønn i oppsigelsestid ved start i ny jobb – posted in Juss: (Og kan raskt bli skyldig i bedrageri hvis du tar imot lønn fra arbeidsgiver i oppsigelsestiden uten å …

Lønn i oppsigelsestid – Dagens Perspektiv

Jeg har avtalt med ny arbeidsgiver tidlig oppstart slik at det ikke er snakk om noen tid mellom avslutning i nåværende jobb og oppstart i ny. Spørsmålet jeg lurer på er om nåværende arbeidsgiver kan avkorte lønn i oppsigelsestid til jeg starter i ny jobb eller om de må betale fulle tre måneders lønn.

Jobbrådgivning : Ny jobb i oppsigelsestiden

Har et spørsmål vedrørende ny jobb i oppsigelsestiden. Etter forhandlinger med ledelse og representant fra fagforbund kom vi til enighet. Gjeldende avtale er at nåværende arbeidsforhold opphører 31 august. Jeg får full lønn, 100% stilling, i oppsigelsestiden.Jeg er fritatt for generell arbeidsretten og -plikt i …

Lønn i oppsigelsestiden. | SBDL

Jeg har 3 måneder oppsigelsestid. Neste uke blir jeg fritatt fra min stilling, men får beholde lønnen i oppsigelsestiden. Det jeg lurer på er om jeg har rett til å beholde lønnen min ut oppsigelsestiden, selv om jeg skulle finne meg en ny jobb i denne perioden.

Full lønn i karantenetiden Parat – paratbladet.com

Et nytt lovforslag vil endre spillereglene ved å pålegge arbeidsgiver å betale full lønn i hele karantenetiden. Av: Katrine Andersen Roald, advokat i Parat. Har du en arbeidsavtale med konkurranseklausul, kan du få store problemer hvis din nåværende arbeidsgiver vil forby deg å starte i en ny jobb.

Lønn etter oppsigelse : Advokatveiledning

Arbeidstaker har krav på lønn, herunder en rettighet, ved å utføre sin plikt, herunder utføre sitt arbeid. Oppsigelse – hva med lønn ? Oppsigelse kan enten gis av arbeidstaker eller av arbeidsgiver. Oppsigelsestid er den tiden fra oppsigelse er inngitt eller meddelt den annen part og frem til arbeidstakers arbeid opphører.

Oppsigelsestid og oppsigelsesfrister| JobbPortalen.no

Ved prøvetid er (som maksimalt skal være de første 6 mnd i et arbeidsforhold) kan partene avtale kortere oppsigelsestid, men minimum 14 dager. Husk at tariffavtaler kan gi andre (lengre) oppsigelsesfrister enn de som følger av arbeidsmiljøloven.

Opphør av arbeidsforholdet i privat og kommunal sektor

Ved avtalt oppsigelsesfrist utover 1 mnd kan det avtales at oppsigelsestiden skal løpe fra dato til dato. Utvidet oppsigelsesfrist. Oppsigelsesfristen forlenges ved økende alder og sammenhengende ansettelse. Arbeidstaker med 5 års sammenhengende ansettelse har minst 2 mnd oppsigelsestid og minst 3 mnd dersom ansettelsestiden er 10 år.

Oppsigelse – Arbeidstilsynet

Der din arbeidsavtale gir en lengre oppsigelsestid, er det denne som gjelder. Hvis din arbeidsavtale gir deg en kortere oppsigelsesfrist en to måneder er det arbeidsmiljøloven som gjelder. Ved ansettelse i samme virksomhet i minst ti år, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst tre måneder.

Bli sykemeldt og starte i ny jobb samtidig? – Forbruker

Om du ikke klarer å utføre en jobb av helse-årsaker, som er klart og tydelig, så kan man si opp uten oppsigelsestid. Spørs hvor tydelig det er i ditt tilfelle da, det vet jeg jo ikke. Jeg fikk gjøre det, da det var tydelig at arbeidsgiver ikke ville kunne tilrettelegge og rask bedring var ikke i sikte.