Kvinnehelse: Nesebilder avslører Downs syndrom

Kvinnehelse: Nesebilder avslører Downs syndrom – DinSide

Nesebilder avslører Downs syndrom. Fostre med Downs syndrom har ikke nesebein tidlig i svangerskapet. Dette kan sees på ultralyd. Dermed har forskerne funnet en ny og mye sikrere metode for å påvise Downs syndrom tidlig i svangerskapet. Av Hanna Hånes. Kvinner over 38 år har størst risiko for å føde et barn med Downs syndrom.

Avslører minnets biologi – forskning.no

Avslører minnets biologi Korleis lagrar hjernen minner? Edvard og May-Britt Moser prøver å finne svar på eit eldgammalt spørsmål, og leitar i rottehjerner.

Downs fører til abort i ni av ti tilfeller – forskning.no

De siste ti årene har om lag 90 prosent av gravide som får påvist Downs syndrom hos fosteret, valgt å ta abort. Det viser nylig offentliggjorte tall fra Medisinsk fødselsregister, hvor man siden 1999 har samlet inn data om årlige antall aborter og årsaker.

Førhistoriske skjelett avslører kvar europearane kjem frå

Førhistoriske skjelett avslører kvar europearane kjem frå – Dette kjem til å endre måten vi ser på europeisk historie, seier norsk arkeolog.

Blodprøve gir nøyaktig Downs-test – forskning.no

Den nye prøven kan gis tidligere i svangerskapet og er mer nøyaktig enn eksisterende prøver, ifølge forskerne. En studie av 1 000 graviditeter fant at prøver av foster-DNA i morens blod kan vise «nesten sikkert» om fosteret er rammet eller ikke rammet av Downs syndrom.

Den vesle trønderen som ikkje var trønder lell

DNA avslører alder Genetiske analysar og nye statistiske metodar har gjort forskarane i stand til å berekne kor gammal trøndertorvmosen er. Det viste seg at …

– Kongegrav avslører arkeologers natur – forskning.no

– Kongegrav avslører arkeologers natur – Langvarig strid rundt funnet av kongegraven i Vergina i Hellas, viser at arkeologien er konservativ og har lett for å favorisere de rådende teorier.

Arktisk artsdanning i uventa tempo – forskning.no

Plantar frå Alaska, Svalbard og Norge som ser like ut, men som ikkje kan få fruktbart avkom saman, avslører at evolusjonen i arktiske strøk går raskare enn ein har trudd.

Bit for bit med kreft – forskning.no

Det er så mykje ein ikkje veit. Som at den dama som spaserer over gata tidleg ein onsdagsmorgon, ikkje held i ein vanleg blå termos. Som at det slett ikkje er kaffi ho har i han.

Et hullkort kan lagre over 10 GB – forskning.no

Et hullkort kan lagre over 10 GB Ja, helt sant. Bare at hullkortene ikke er like store som LP-plater denne gangen. De er på størrelse med et frimerke dekt tett i tett med ørsmå fordypninger, og kan i teorien få plass til 1 000 gigabit (1 terrabit) med data.

Nina Kristiansen i forskning.no vant årets redaktør-pris

Den Norske Fagpresses Forening delte torsdag ut Fagpresseprisene 2016 i Oslo. Prisen for årets fagpresseredaktør gikk til forskning.nos Nina Kristiansen. «Årets redaktør har de siste åtte årene bygd opp fagpressetidsskriftet sitt til å bli landets viktigste og mest kjente innenfor sin