Ledig stilling vestre viken Psykologspesialist Kongsberg Distriktspsykiatriske Senter

Ledig stilling: Psykologspesialist – Vestre Viken – CV

Published 10 Nov 2018 08:36:16 +0100- Deadline: 17.12.2018 Vestre Viken 1336 SANDVIKA Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Psykologspesialist – Drammen DPS, Poliklinikken Sentrum

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).

Ledig stilling: Radiograf – Vestre Viken – Jobbportalen CV

Published 14 Nov 2018 14:27:38 +0100- Deadline: 03.12.2018 Vestre Viken 3004 DRAMMEN Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

DPS Kongsberg – Psykologspesialist / psykolog (Ref.nr

100 % fast stilling er ledig for psykologspesialist / psykolog ved elektiv døgnseksjon. Tiltredelse i juni/juli eller etter avtale. Arbeidet innebærer utredning, diagnostikk og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser. Det arbeides også med familier, nettverk, samarbeid med …

Vestre Viken – Sykepleiere – Asker DPS, Døgnseksjonen Sikta

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).

Lege i spesialisering– Drammen DPS, Poliklinikken sentrum

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).

Vestre viken dps jobb Drammen – 83 aktuelle ledige

Vestre Viken Psykologspesialist- Drammen DPS, Poliklinikken sentrum Drammen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på

Ledige stillinger: Vestre Viken – 79 aktuelle ledige

Vestre Viken Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Kongsberg er organisert i BUPA Vestre Viken HF. Vi har nå 60 % ledig fast stilling som teamsekretær. Vi …

Kongsberg sykehus – Vestre Viken

Kongsberg sykehus er et av fire somatiske sykehus i Vestre Viken. Sykehuset har spesialister i ortopedi, gynekologi, og indremedisin. Vi har også tilbud innen generell kirurgi, onkologi og urologi. Våre pasienter kommer i hovedsak fra Kongsberg og Numedal. Vi ønsker å gi et godt medisinskfaglig tilbud til pasientene som behandles hos oss.

Vestre Viken – helseogsosialjobb.no

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).

Lege i spesialisering – Vestre Viken | legejobber.no

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere.

Rapport fra tilsyn ved Vestre Viken HF Klinikk psykisk

Vestre Viken HF (VVHF) Klinikk Psykisk helse og rus (PHR), sikrer ikke ved sitt internkontrollsystem forsvarlig rettighetsvurdering og fristfastsettelse ved Drammen distriktspsykiatriske senter (DDPS), Ruspoliklinikken (RUPO).

Senter For jobber i Gulskogen | Indeed.com

Vestre Viken HF Drammen Poliklinikken samarbeider nært med og er lokalisert i lokalene til Brystdiagnostisk Senter som utreder pasienter med benigne og maligne tilstander i bryst- og

Psykologspesialist – Drammen DPS, poliklinikken Konnerud

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).

Avdelinger – Vestre Viken

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu.