Hva er en forening

Hva er en forening – Brønnøysundregistrene – brreg.no

En forening er en selveiende sammenslutning med medlemmer, som skal fremme ett eller flere formål av ideelt, politisk eller annen art.

Altinn – Starte og registrere en forening

For å registrere en forening må du fylle ut skjemaet Samordnet registermelding. Skjemaet leveres enklest via Altinn. Skjemaet leveres enklest via Altinn. Det er også mulig å benytte papirblanketten «Forenklet blankett for foreninger».

Hva er en forening ? – Jusstorget

En forening har også vedtekter, og i disse er det normalt tatt inn hva som er foreningens navn, formål, og at foreningen er en egen juridisk person med begrenset gjeldsansvar. Videre at foreningen ledes av et styre, regler om innkalling til årsmøte og hvilke saker som der skal behandles.

Hva er en fagforening? – Fellesforbundet

Når du melder deg inn i en fagforening blir du del av et fellesskap. Får du vanskeligheter, får du hjelp av fellesskapet. Er du så heldig at du ikke selv får vanskeligheter, er du med på å sikre at andre som trenger det får hjelp. Dette er solidaritet. Det er klokt for den enkelte av oss – og det er …

Hva er en forening? – Visma

Hva er en forening? En forening er en ikke-kommersiell organisasjon som skal fremme formål av felles interesse, som humanitær, sosial eller lignende art. Foreningen må ha minst to medlemmer som forener seg om et bestemt formål, og de kan være både åpne og lukkede for andre.

Hva er ME? – Norges ME-forening

Myalgisk encefalopati er en nevrologisk sykdom med mange symptomer. Hovedkjennetegnene er rask trettbarhet i muskulatur og sentralnervesystem etter minimal fysisk og mental anstrengelse, samt unormal, lang restitusjonstid for gjenvinning av muskelstyrke og intellektuell kapasitet.

Lag og foreninger – Brønnøysundregistrene

Hva er en forening? Registrere lag eller forening. Kan alle få et organisasjonsnummer? Grasrotandelen. Roller i foreningen eller laget. Slik registrerer du endringer for lag eller forening. Sletting av forening. Årsmøteprotokoll for lag og foreninger. Foretakssøk. Fant du det du lette etter?

Hva er nevrologi? – legeforeningen.no

Hva er Norsk nevrologisk forening (NNF)? Norsk nevrologisk forening er en underforening i Den norske legeforening. Alle spesialister i nevrologi, og leger som arbeider …

Forening – Wikipedia

Forening eller selskap er en ikke-kommersiell organisasjon, sammenslutning eller et samfunn av fagpersoner eller interesserte som har en felles interesse, sak eller et fagområde de ønsker å fremme, gjerne av en kulturell eller uegennyttig karakter.

Selskap ·

Fagforening – Wikipedia

Den nest eldste som fortsatt eksisterer er Den Typografiske Forening, stiftet i 1872. En stor del av fagforbundene er tilknyttet Norges største lønnstakerorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge . Denne organisasjonen representerer over halvparten av alle som er tilknyttet en yrkesorganisasjon, over 910 000 medlemmer i 2016.

I Norge ·

Start forening – Hvordan starte forening – SiO

Er dere en liten gjeng studenter (bestående av minst 4 personer dersom dere studerer ved UiO) med en felles interesse eller mål, kan dere i praksis starte en forening. Start med å bli enige om hva foreningen skal gjøre, og hva den skal hete.