GRUNNUTDANNING TIL PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI (årsstudium)

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI – PDF – docplayer.me

1 SIDE 228 PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI Kort om profesjonsstudiet i psykologi Profesjonsstudiet i psykologi har en varighet på 6 år og leder frem til graden Cand. Psychol., som er grunnlag for å få autorisasjon som psykolog i henhold til Helsepersonelloven og Etiske retningslinjer for Nordiske Psykologer.

Psykologi | utdanning.no

For å bli psykolog må du velge profesjonsstudiet i psykologi. Ved UiT – Norges arktiske universitet består programmet av et årsstudium i psykologi i tillegg til et femårig psykologistudium. Her søker du opptak til den femårige profesjonsutdanningen med karakterene fra årsenheten, gjennom et …

Psykologi, årsstudium | Universitetet i Bergen

Psykologi er vitskapen om åtferd og mentale prosessar hos menneske. Ved å studere psykologi lærer du korleis vi menneske påverkar og relaterer oss til kvarandre. På årsstudiet lærer du om biologisk psykologi, utviklingspsykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi og personlegdomspsykologi.

Om psykologipsykologi – årsstudium – 1-årig – Trondheim – NTNU

Årsstudiet i psykologi kan inngå som en del av bachelorgraden i psykologi, annen utdanning og som påbygning til andre studier eller som tilleggskompetanse. Har du lyst til å mer psykologi etter årsstudiet i psykologi så har du muligheten til å søke om intern overgang til bachelorprogrammet i psykologi i løpet av årsstudiet i psykologi.

PLANLEGGER DU Å SØKE – Virtuell Katarsis

Tidligere ble studenter tatt opp til profesjonsstudiet basert på karakterer de fikk på introduksjonsstudiet (årsstudium) i psykologi. Denne ordningen eksisterer IKKE lenger, og man kommer ikke inn på profesjonsstudiet etter å ha gått et år psykologi.

Psykologi – årsstudium | UiT

I løpet av studiet vil du lære om biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi. Studiet gir også innsikt i hvordan du undersøker og tester psykologiske problemstillinger og god kjennskap til de viktigste teoriene og funnene i faget.

Studiemiljø – psykologi – årsstudium – 1-årig – Trondheim

Forelesningene i psykologi foregår i ett av de to store auditoriene på Dragvoll. Her sitter du også sammen med studenter som studerer på bachelorprogrammet i psykologi og på profesjonsstudiet i psykologi. Totalt er det plass til 350 studenter i disse auditoriene.

Psykologi profesjonsstudium | UiT

Profesjonsstudiet i psykologi gir en bred innføring i psykologi både som akademisk fagfelt og som profesjon. Studentene forberedes til å arbeide innenfor et fagområde som er under sterk forandring og som stiller krav til kontinuerlig oppdatering av kunnskap.

Årsstudiet i psykologi – eksamen, sensur og opptak til

Se også: Årsstudium i psykologi – eksamen og klager. Ny opptaksordning ved profesjonsstudiet i psykologi fra 2016. Opptaksordningen til profesjonsstudiet ble vedtatt endret i fakultetsstyret i …

Psykolog | utdanning.no

Psykologer blir også brukt til konsulentarbeid, organisasjons- og ledelsesutvikling, undervisning eller forskning. Disse arbeidsoppgavene kan også være aktuelle hvis du har studert psykologi som fag. Pasientbehandling krever imidlertid at du har tatt profesjonsstudiet i psykologi.

Psykologi (profesjon) – Universitetet i Oslo

Er du interessert i mennesker? Kan du tenke deg å lære mer om menneskesinnet og menneskelig atferd? Profesjonsstudiet i psykologi gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog.