Fylkesmannen i Vestfold

Vestfold – Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen er statens representant i fylket, og har ansvar for å følge opp vedtak mål og retningslinjer fra regjering og Storting. Fylkesmannen i Vestfold har kontorer i Tønsberg.

Kontakt oss – Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076, 3103 Tønsberg. Fakturaadresse Vår fakturaadresse er: Fylkesmannen i Vestfold Fakturamottak DFØ Postboks 4724 Torgard 7468 Trondheim. Alle fakturaer skal merkes med referansenummer 2790 + bestillers initialer. Vi ønsker primært å motta EHF-faktura. Adressen er vårt organisasjonsnummer: 974762501.

Jordbruk – Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av …

Ansatte – Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold. Postboks 2076, 3103 Tønsberg Anton Jenssensgate 4, Statens Park, bygg I Telefon: 33 37 10 00. [email protected] Kontonr.: 76940514882 – Orgnr.: 974762501. Ansvarlig redaktør: Fylkesmannen i Vestfold Nettredaktør: Reidun …

Fylkesmannen i Vestfold – beredskap – Posts | Facebook

Fylkesmannen i Vestfold – beredskap. 299 likes · 3 talking about this · 13 were here. Hensikten med FB-siden er å legge til rette for hurtig og direkte

Landbruk og mat – Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Fylkesmannen i Vestfold – beredskap – facebook.com

Nærmere 140 personer deltok da Fylkesmannen i Vestfold og Sør-Øst politidistrikt arrangerte fagdag. Særlig gledelig var det at rundt 30 arrangører var i salen. Hensikten med fagdagen var å øke bevisstheten og kunnskapen om sikkerhet ved planleggingen og gjennomføringen av arrangementer.

Fikk ikke forsvarlig behandling – Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold åpnet tilsynssak mot både Omsorgspartner Vestfold og mot Holmestand kommune etter klager fra pårørende til en beboer.