Dette er Austevoll Kraftlag

Dette er Austevoll Kraftlag – PDF – docplayer.me

1 Dette er Austevoll Kraftlag Austevoll Kraftlag er eit samvirkelag som bygger og drifter infrastruktur i Austevoll kommune. Austevoll Kraftlag leverer tenester innanfor straum, tele- og datakommunikasjon, vassforsyning, avlaup, kart og oppmåling samt eigedomsutvikling og utleie.

Velkomen

Austevoll Kraftlag – din lokale netteigar, kraftleverandør og samarbeidspartner med fokus på energi og infrastruktur. Mer om oss

Austevoll Kraftlag SA – Facebook

Her monterer me nytt endepunkt i Kvalvågen. Dette er arbeid i forbindelse med rehabilitering av høgspent nettet på Stolmen, som vil sikre strømforsyninga til Kvalvågen og til øyane.

Austevoll Kraftlag SA – Bekkjarvik | Facebook

Dette har gitt resultat og vi ser på driftskontrollen vår at forbruket svært mange stader i Austevoll har gått ned, både på dag- og nattestid. Nivået i vasskjelda vår har minka i gjennomsnitt 1,5 cm pr døger denne veka,bortsett fra ein dag då vi hadde regn.

Austevoll Kraftlag SA – Bekkjarvik | Facebook

Austevoll Vatn og Avløp (AVA) jobbar for tida med ny hovudvassleidning frå Vinnes via Husavik til Otterå. To av tre etappar er allereie ferdig sokke i sjøen, og siste etappe frå Brekke til Otterå skal søkkjast torsdag denne veka.

Her er Norges mest leveringspålitelige nettselskaper

Austevoll Kraftlag driver med bygging og drift av infrastruktur samt salg av energi og telekomprodukter. Produktene som tilbys er strøm, telefoni, tv og fiberbasert bredbånd. Kraftlaget har også ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av Austevoll vann og avløp sine anlegg.

Trådlause Austevoll – lysglimt.net

Kva er Trådlause Austevoll? Med Trådlause Austevoll (TA) ynskjer Lysglimt å legge til rette for at våre kundar og besøkande til Austevoll skal ha tilgang til eit moderne, kraftig trådlaust nettverk på dei steder der folk i kommunen ferdes. Nedanfor finn du ei liste over dei plassane som har/vil få dekning ila hausten.

Lysglimt > Om oss

LYSGLIMT er breibandssatsinga til Austevoll Kraftlag SA, og er eit resultat av ein historisk satsing på innovative løysingar for lokalsamfunnet. Vår visjon og vårt mål er å knyte Austevoll endå tettare saman, ved å etablere eit høghastighets kommunikasjonsnett som kvar enkelt husstand kan koble seg til.

Sunnhordland Kraftlag – Dette er SKL

Dette er SKL Eit kraftsenter for framtidsretta energiforsyning Sunnhordland Kraftlag (SKL) er eit vertikalintegrert energiselskap med omfattande aktivitetar i regionane mellom Stavanger og Bergen, og har som visjon å vera eit kraftsenter for framtidsretta energiforsyning.

Annonsørinnhold: El-varebilen moderne bedrifter har ventet på

– Dette er en varebil for fremtidsrettede bedrifter. Vi tar tre sånne, sier Geir Bergflødt i Austevoll Kraftlag SA.