Rapport om etableringen av oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen

Rapport om etableringen av oljevern- og miljøsenter i

Dette er sluttrapporten fra Samferdselsdepartementets utredning av et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Rapporten beskriver først sammenhengen som etableringen av et senter bør stå i.

Oppretter oljevern og miljøsenter i Lofoten – -Dårlig

Regjeringen har satt av 10 millioner kroner av statsbudsjettet for å opprette et oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen. Senteret stkal styrke den nasjonale kompetansen og samordne

Frp og oljevernsenter i Lofoten/Vesterålen – lofotposten.no

LeserbrevFremskrittspartiet med Siv Jensen i spissen har vært i Lofoten og lovet penger til etableringen av et oljevern – miljøsenter som det tidligere er besluttet skal legges til Fiskebøl og Svolvær. Nordland Fylkes Fiskarlag er tilfreds med at det ser ut for at et slikt senter kommer til å bli realisert.

Hun skal lede arbeidet med olje- og miljøbase i LoVe

Seks kjemper om basen. Da beslutningen om etableringen av basen ble kjent, meldte flere kommuner i de to regionene interesse. Vesterålen, med Hadsel i spissen, har markedsført Fiskebøl og nærheten til oljelenseprodusent Norlense som en fordel. I Lofoten ønsker fem av …

Etablering av oljevern- og miljøsenter i Lofoten

Jobbnorge ID: 117843 Stillingene er midlertidige frem til 1. februar 2017. Arbeidssted er i Kabelvåg. Det skal etableres et Oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen.

Oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen – blv.no

 ·

Gjennom denne høringsuttalelsen ønsker Øksnes kommune primært å bidra til et bærekraftig miljøsenter i Lofoten-Vesterålen. Dette gjennom en objektiv drøfting av hva som bør legges til grunn for konseptet og dermed også for den endelige lokaliseringsbeslutning.

Hemmelig investering skal redde oljevern og miljøbase på

For andre gang på få år har Hadsel kommune gått inn og brukt store summer for å redde driften rundt Norlense på Fiskebøl. Denne gang er det nok også for å redde mulighetene for etableringen av et miljøsenter i Hadsel.

Oljevern- og miljøsenter til Fiskebøl og Svolvær | LoVe24.no

Sundvolden-erklæringen (2013) slår fast at det skal opprettes en satsing på oljevern og miljø i Lofoten og Vesterålen. Samferdselsdepartementet har siden 2016 ledet utredningen av et oljevern- og miljøsenter gjennom et sekretariat med kontorsted i Kabelvåg.

Fikk rapport om oljevernsenter – NRK Nordland – Lokale

Fikk rapport om oljevernsenter. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fikk søndag overlevert en såkalt midtveisrapport om utredningen av et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen

Frp og oljevernsenter i Lofoten og Vesterålen – Kyst og Fjord

Fremskrittspartiet med Siv Jensen i spissen har vært i Lofoten og lovet penger til etableringen av et oljevern – miljøsenter som det tidligere er besluttet skal legges til Fiskebøl og Svolvær. Nordland Fylkes Fiskarlag er tilfreds med at det ser ut for at et slikt senter kommer til å bli realisert.

Gjelsvik skal utrede konsept for oljevern- og miljøsenter

 ·

Da beslutningen om etableringen av basen ble kjent, meldte flere kommuner i de to regionene interesse. Vesterålen, med Hadsel i spissen, har markedsført Fiskebøl og nærheten til oljelenseprodusent Norlense som en fordel. I Lofoten ønsker fem av de seks kommunene å bli vertskap for basen.

Nytt oljevern- og miljøsenter i Nord-Norge – SYSLA

Oljevern- og miljøsenteret etableres som et nasjonalt kompetansesenter som skal arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling, heter det i en pressemelding fra Statsministerens kontor.