Opplæringstilbudet skal være sammenhengende og fleksibelt, og forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv

[PDF]

Røyken vgs virksomhetsplan 2017-2018

bruk av møtearenaer og fellestid. 2: Opplæringstilbudet skal være sammenhengende og fleksibelt, og forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv Videreutvikle og utvide ulike fellesprosjekt og tverrfaglige samarbeid skole/bedrift både i yrkesfag og i programfag ST Fokus på skolens danningsmandat

[PDF]

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2017 – bfk.no

2.1 Hovedmål 1: Opplæringstilbudet skal være sammenhengende og fleksibelt, og forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv Den samlede vurderingen av måloppnåelse er at det er et omfattende samarbeid og tilbud for å gi

[PDF]

Kjennetegn på god praksis i opplæringen i Buskeruds

MÅL 1: Opplæringstilbudet skal være sammenhengende og fleksibelt, og forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv Nr. Kvalitetsområder Kjennetegn på god praksis 1.1 Tilrettelegge for et helhetlig 13-årig løp med tilpasning på tvers av forvaltningsnivåene Det er forpliktende samarbeid mellom

[PDF]

www.lier.vgs.no

Innhold Innledning 1.1 Styrker 1.2 Mål og tiltak 1.3 Kompetanseutvikling 2. Mål, tiltak og kompetanseutvikling Mål 4.1 Opplæringstilbudet skal vaere sammenhengende og fleksibelt, og forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids-

[PDF]

Handlingsprogram 2017 – 2020

4.1 Opplæringstilbudet skal være sammenhengende og fleksibelt, og forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.. 15 4.2 Læringsfellesskapet skal være preget av trygt miljø, gode relasjoner og høyt

Skaper resultater gjennom samhandling ØKONOMIPLAN VEDTATT

1 Skaper resultater gjennom samhandling ØKONOMIPLAN VEDTATT. 2 Innhold FYLKESTINGETS VEDTAK 3 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG INNLEDNING PLANER OG MÅL HOVEDMÅL Opplæringstilbudet skal være sammenhengende og fleksibelt, og forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv Læringsfellesskapet skal være preget av trygt miljø, gode relasjoner og …

[PDF]

Røyken vgs virksomhetsplan 2018-2019

t skal være sammenhengende og fleksibelt, og forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv • Internasjonalisering skal inngå i undervisningen på alle utdanningsprogram • Tverrfaglighet og fagovergripende arbeid skal inngå i undervisningen på alle utdanningsprogram

Skaper resultater gjennom samhandling ØKONOMIPLAN RIGGET

1 Skaper resultater gjennom samhandling ØKONOMIPLAN RIGGET FOR FREMTIDEN FORSLAG. 2 Innhold 1 FORSLAG TIL VEDTAK INNLEDNING MÅL Et sterkt og bærekraftig Buskerud med evne til endring Mål for perioden SEKTORENES PLANER OG BUDSJETT Sektorovergripende prioriteringer Sektorovergripende utviklingsmidler Utdanning Utvikling Samferdsel Sentraladministrasjonen – …

[PDF]

Innhold – Lier videregaende skole

Mål 4 Opplæringen skal forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv Nr. Kvalitetsområde Kvalitetskjennetegn Hva betyr dette hos oss? Tiltak Kjennetegn på måloppnåelse Henvisning til kompetanse-utviklingsplanen 4.1 SammenliknetSamarbeid med arbeidslivet i par Skoleledelsen sørger for at alle

Handlingsprogram 2017 – 2020 – innkjop.btvregion.no

Forslag økonomiplan 2019 – 2022 Side 3 av 96 1 Forslag til vedtak 1. Budsjett for 2019 – 2022 vedtas med slike rammer

VP 2014-15 (Ejemplo) – MindMeister

1. NYTT:Forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv 1.1. Vi utvikler en skole for framtida 1.2. Omstilling av utdanningstilbudet etter næringslivets behov 1.3. Inngå partnerskapsavtaler 1.4. Kompetansesenter for yrkesutdanninga i regionen 1.5. Sette oss i førersete for den yrkesfaglige utviklinga i

[PDF]

Virksomhetsplan skoleåret 2015-2016 – drammen.vgs.no

Opplæringen skal forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. SKOLENS MÅL FELLES TILTAK ANSV Kvalitets-kjennetegn Hos oss utvikler du kunnskap og kompetanse for framtida i et globalt perspektiv Kunnskapsskolens kompetanser for framtida: grunnleggende ferdigheter lære å lære selvledelse

Energioverenskomsten | El og IT

Det skal tas hensyn til den enkeltes arbeids – og ansvarsområde i henhold til beskrivelse av stillingen, samt den enkeltes praksis, utdannelse, ansettelsestid, resultatoppnåelse og dyktighet. Bred erfaring og tilleggsutdanning kan erstatte eventuelle krav til formell utdanning.

Tilstandsrapport Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

No category; Tilstandsrapport Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 +

[PDF]

HANDLINGSPROGRAM 2015 – 2018

Hovedutvalget for utdanning skal ta stilling til rom- og funksjonsprogram for investeringsprosjekter før detaljprosjekt utarbeides. Eiendomsforetaket har ansvar for å forelegge programmet for fylkesrådmannen i