Norges tredje største nasjonalpark er nå opprettet

Norges tredje største nasjonalpark er nå opprettet

Nov 30, 2006 · Nå er ikke hensikten med vern av natur å opprettholde befolkningen sine interesser, men for å ta vare på naturen selv. Ved å verne et høytliggende fjellområde sikrer man dette fra inngrep som demninger, kraftledninger og veiutbygging.

Norges tredje største nasjonalpark er nå opprettet – Side

Nov 30, 2006 · Og når Breheimen nasjonalpark forhåpentligvis blir opprettet og koblet sammen med Jostedalsbreen Nasjonalpark kan jeg puste lettet ut over at pengemakta ikke vil ha noen mulighet til å bygge skyskrapere eller vannkraft der.

nasjonalparker i Norge – Store norske leksikon

Norges første nasjonalpark, Rondane, ble opprettet i 1962. I 2014 har Norge 37 nasjonalparker med et samlet areal på 31 920 km 2 . Dette utgjør om lag 10 prosent av Norges landareal på fastlandet.

Hva er en nasjonalpark? | STEDET FOR GODE NATUROPPLEVELSER

En nasjonalpark er et større områdevern som en stat iverksetter for å ta vare på viktige naturverdier. Innenfor en nasjonalpark kan det videre finnes strengere former for områdevern, for eksempel et eller flere naturreservater eller naturminner.

Dronningen åpnet nasjonalpark – NRK Norge – Oversikt over

Sentralt i nasjonalparken ligger selve Folgefonna, som er den tredje største isbreen i landet. Det er også opprettet fire landskapsvernområder: Ænesdalen, Bondhusdalen, Hattebergsdalen og Buer.

Norges minste har blitt mye større – Miljødirektoratet

Ormtjernkampen var en av Norges første nasjonalparker, og ble opprettet i 1968. Parken var kun ni kvadratkilometer stor. Mer enn 40 år etter opprettelsen har regjeringen i statsråd bestemt at parken skal bli større. Mye større. Etter utvidelsen dekker nye Langsua …

Visit Hvaler — Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark Skjærgården på Hvaler er et av de viktigste områdene i Norge for rekreasjon og friluftsliv. Hvalerarkipelets 506 kilometer lange kystlinje er en oase for for besøkende sommer som vinter. Med skjærgårdsnatur, måkeskrik og et mylder av aktiviteter er dette et yndet reisemål for lokalbefolkningen og turister.

[PDF]

Jomfruland nasjonalpark er opprettet – regjeringen.no

Jomfruland nasjonalpark er opprettet og sandtørrengene nord på Jomfruland er de største i Norge. Havstrandvegetasjonen på Jom-fruland og Stråholmen har nasjonal verdi. På Stråholmen er det strandenger, tang- og tarevol- learter, noe som er det nest største antallet i landet.

HVALER GUIDE VISIT HVALER — Ytre Hvaler Nasjonalpark

Ytre Hvaler Nasjonalpark Skjærgården på Hvaler er et av de viktigste områdene i Norge for rekreasjon og friluftsliv. Hvalerarkipelets 506 kilometer lange kystlinje er en oase for for besøkende sommer som vinter. Med skjærgårdsnatur, måkeskrik og et mylder av aktiviteter er dette et yndet reisemål for lokalbefolkningen og turister.

Nasjonalparker – Fjord Norway

Norges 3. største isbre. I 2005 ble Folgefonna Nasjonalpark opprettet, og området ble dermed Norges 25. nasjonalpark. Folgefonna er kjent for sin dramatiske og vakre natur. Her er fjorder, fjell, elver, vann og brefall. Variasjonen er stor, og

Om nasjonalparken – Reisa Nasjonalpark

De største truslene mot det biologiske mangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og oppdelt. Nasjonalparker og andre naturvernområder sikrer sårbare og truede naturtyper, og de bevarer områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi.