Meland Kommune Lerketunet

meland.kommune.no

Object Moved This document may be found here

Start – Meland kommune

Er du ein godt vaksen mann eller kvinne med tid til overs? Meland kommune treng fleire støttekontaktar.

Meland kommune

Lindås, Meland og Radøy blir ein kommune 1. januar 2020. Følg arbeidet her! Gå til nettsida . Kalender. Sjå heile kalenderen. Aktuelt. Tilskotsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamiliar.

Meland Kommune Lerketunet – Bofellesskap Frekhaug

Om Meland Kommune Lerketunet. Meland Kommune Lerketunet har besøksadresse Havnevegen 10, 5906 Frekhaug. Selskapet ble stiftet i 2009 og er registrert under bransjen bofellesskap. Antall ansatte i bedriften er 53. Bedriftsdatabasen – Opplysningstjenesten du trenger …

Meland kommune Lerketunet, – 1881.no

Meland kommune Lerketunet Havnevegen 10, 5918 Frekhaug Vis kart Dette er en firmaoppføring der 1881 har mottatt informasjon fra offentlige kilder og registre.

Resultat for 2017 – meland.custompublish.com

Meland kommune er blant dei tre kommunane i Hordaland som har fått størst andel deltakarar ut i arbeid og utdanning i 2017.

MELAND KOMMUNE | utdanning.no

meland kommune lerketunet. meland kommune plan utbygging og kommunalteknikk. meland kommune ppt. meland kommune psykisk helse og rus. meland kommune rossland sfo. meland kommune sagstad sfo. meland kommune sentraladministrasjon. meland kommune sjukeheim dagsenter. meland kommune sjukeheim kjØkken.

Meland kommune – Helsefagarbeidar, Lerketunet – 100% fast

Meland kommune har ei verdimessig forankring som kjem til uttrykk gjennom visjonen vår «Eit samfunn for alle». Stillingsinformasjon Det er ledig 100 % fast stilling ved Lerketunet og stillinga er satt saman av 70 % fast stilling og 30 % fast vikarstilling. I vikarstillinga kan det vera aktuelt å arbeide på andre avdelingar ved sjukeheimen.

Langtidsopphald – «Nordgardstunet» og «Lerketunet» – meland.no

Langtidsopphald – «Nordgardstunet» og «Lerketunet» Dagsenter for eldre Dei som ikkje får dekka sitt daglege behov for pleie og omsorg ved heimebaserte tenester, kan søke om langtidsopphald i institusjon

Servicetorget.no – Meland kommune i Hordaland

Nedbør den siste tida har ført til at brannsjefane i Austrheim, Radøy, Lindås, Meland og Modalen opphevar totalforbodet mot å gjera opp eld utandørs med verknad frå 24.07.2018.

MELAND KOMMUNE LERKETUNET | utdanning.no

Denne bedriften er underlagt en organisasjon med godkjenning som lærebedrift. Det vil variere fra fylke til fylke om du kan få læreplass hos denne bedriften.

Meland kommune, Frekhaug, Lerketunet Havnevegen – cylex.no

Meland kommune, Lerketunet Havnevegen 10 i Frekhaug, Telefon 56 17 10 00. alle kategorier Frekhaug; Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern Frekhaug