Master eller videreutdanning i habilitering/rehabilitering

Master eller videreutdanning i habilitering/rehabilitering

Planlegger du en master eller videreutdanning i rehabilitering? Dette er studiestedene. _____ Universitetet i Nordland Høgskolen i Oslo og Akershus Hverdagsrehabilitering Master i habilitering og rehabilitering Til hjemmeside Til hjemmeside

Rehabilitering og habilitering – HiOA

Mellom samlingene er det individuelle oppgaver og/eller gruppeoppgaver på nett. For nærmere beskrivelse av emner, organisering, arbeidsmåter og vurderingsordning, se programplanen. Målgruppe Målgruppen er personer med interesse for klinisk virksomhet, utviklingsarbeid og forskning innen rehabilitering på individ- og systemnivå.

Masterstudium i rehabilitering og habilitering – Student

Masterstudium i rehabilitering og habilitering er et deltidsstudium, men det er mulig å ha en raskere studieprogresjon. Ta kontakt med faglig ansvarlig Per Koren Solvang hvis du ønsker dette. Hvilket rom vi skal være i finner du under “timeplan” lenger oppe på siden.

Enkeltemneoversikt, Rehabilitering og habilitering – HiOA

Enkeltemneoversikt, Rehabilitering og habilitering . Du kan søke på et eller flere enkeltemner uten å være tatt opp som student på masterprogrammet.

Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse – INN

Habilitering og rehabilitering er et viktig satsingsområde for regjeringen, som nettopp har lagt fram en ny opptrappingsplan for 2017-2019. I forbindelse med endret funksjons- og ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten fremheves et stort behov for å styrke kompetansen og heve kvaliteten på dette området.

Rehabilitering og habilitering – master – utdanning.no

Mellom samlingene er det individuelle oppgaver og/eller gruppeoppgaver på nett. For nærmere beskrivelse av emner, organisering, arbeidsmåter og vurderingsordning, se programplanen. Målgruppe Målgruppen er personer med interesse for klinisk virksomhet, utviklingsarbeid og forskning innen rehabilitering på individ- og systemnivå.

REHABILITERING OG HABILITERING (Master) – studievalg.no

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen REHABILITERING OG HABILITERING (Master). Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag. Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 317 relaterte studier til utdanningen REHABILITERING OG HABILITERING (Master).

Praktiske oplysninger for Master i offentlig kvalitet og

For at blive optaget på master i rehabilitering skal ansøgeren have: En relevant kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse