Ikke tilgjengelig:Lov om Norsk språkråd

Ikke tilgjengelig:Lov om Norsk språkråd – Lovdata

Dokumentet Lov om Norsk språkråd. fra 18.jun.1971 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO. Følgende dokumenter kan være det du ser etter – merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: Opphevede lover: Lov om Norsk språkråd. (LOV-1971-06-18-79) Registeropplysninger: Forarbeider til lover: Lov om Norsk språkråd.

Ikke tilgjengelig:Ot.prp.nr.83 (2003-2004) Om lov om

Dokumentet Ot.prp.nr.83 (2003-2004) Om lov om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd (Proposisjoner) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO. Gå til dokumentet på regjeringen.no.

Språkrådet

(15.11.18) – Den nye læreplanen i norsk må styrke nynorskundervisningen i skolen, ikke svekke den, sier direktør i Språkrådet Åse Wetås.

Fra språknemnd til språkråd – sprakradet.no

Norsk språkråd skiller seg altså fra Norsk språknemnd ved at det ble gitt en lov for dets virksomhet, at det språkpolitiske siktepunkt ble et annet, og at det fikk et langt mer omfattende arbeidsfelt enn Språknemnda hadde hatt. I lovens § 1 a stilles opp en rekke oppgaver av språkpolitisk og språkmoralsk natur: vern om den kulturarv språket representerer, tiltak til å øke kunnskapen om språket, dets historie og egenart.

Norsk språk – Fortell om seg selv – YouTube

Jan 04, 2015 · This feature is not available right now. Please try again later.

Språkrådet – Wikipedia

Norsk språkråd hadde i oppgave å verne om den kulturarv som norsk skriftspråk og talespråk representerer, fremme tiltak som kan øke kunnskapen om norsk språk, fremme toleranse og gjensidig respekt mellom alle som bruker norsk språk i dets forskjellige varianter, og verne om det enkelte menneskets rettigheter når det gjelder bruken av språket.

Nedslående for Språkrådet – Nettavis om norsk og

Men dette betyr ikke at alt er såre vel, sier han, og særlig er det viktig å utvikle norsk fagspråk, hvor det er et stort behov for å utvikle norsk terminologi som alternativ til …

[DOC]

NORSK SPRÅKRÅD – regjeringen.no

 · Web view

Det har bl.a. i den senere tid vært en del framme i media at norsk dataspillindustri sliter tungt fordi den ikke støttes gjennom et offentlig virkemiddelapparat når den produserer norskspråklige spill i konkurranse med engelskspråklige spill med et enormt mye større marked. Det …

[PDF]

NORSK SPRÅKRÅD – regjeringen.no

og bøyningsformer som finnes i ordlista, vil ikke bli markert så lenge de er riktig skrevet, men blir brukt feilaktig. Slike grammatiske feil vil bare avdekkes om tekstbehandleren inneholder et ”intelligent” språkteknologisk tilleggsprogram, en grammatikkontroll. De søkesystemene som finnes i dag, er ikke gode nok for norsk språk.

Bokmålsordboka | Nynorskordboka

Innholdet i Bokmålsordboka og Nynorskordboka er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. For mer informasjon, se her. Innhaldet i Nynorskordboka og Bokmålsordboka er verna av lov om opphavsrett til åndsverk. For meir informasjon sjå her.

Samnorsk – Wikipedia

«Samnorsk» blir også brukt nedsettende om det radikale bokmålet som ble innført ved rettskrivningsreformen av 1938, og da særlig den nynorsknære varianten som preget skolens lærebøker i 1940- og 50-årene. [trenger referanse] Samnorsken ble offisielt oppgitt i 2002, da Odelstinget vedtok å oppheve paragraf 1b i Lov om Norsk språkråd.