Høyesterett

Norges Høyesterett | Norges Domstoler

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Siste Avgjørelser · Forretningsorden · Veiledning for Advokater · Menneske-rettigheter

Høyesterett (@hoyesterett_no) | Twitter

Tweet with a location. You can add location information to your Tweets, such as your city or precise location, from the web and via third-party applications.

Høyesterett | Norges Domstoler

Høyesterett har også et ansvar for rettsutviklingen, innenfor lovgivningens rammer, der nye samfunnsproblemer krever det. Saker som reiser prinsipielle spørsmål ut over det konkrete saksforhold, vil derfor ofte slippe inn til behandling.

Norges Høyesterett – Wikipedia

Høyesterett er en ren ankedomstol som bare behandler anker over avgjørelser truffet av lagmannsrettene.I Norge har vi ingen egen forfatningsdomstol, og Høyesterett må derfor også ta stilling til om lover og forskrifter er i strid med Grunnloven eller internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av. . Høyesterett behandler både sivile saker og straffesaker.

Virkeområde: Norge

Høyesterett tillater støtteskriv fra utenforstående – rett24

Et juridisk støtteskriv fra FNs høykommisær for flyktninger kan føres som bevis i en verserende asylsak. Det har ankeutvalget besluttet.

Høyesterett opphevet overgrepsdom mot psykisk

Click to view on Bing0:33

Nov 27, 2018 · Høyesterett opphevet overgrepsdom mot psykisk utviklingshemmet mann Dommen mot en lettere psykisk utviklingshemmet mann for overgrep mot en liten jente er ugyldig, mene

Author: Underholdning Nyheter

Dommer fra Høyesterett – Lovdata

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene. Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år. Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.

Slik stemmer dommerne i Høyesterett når staten er

Stipendiat Jon Kåre Skiple og professor Gunnar Grendstad har gjennomgått dissensdommer fra Høyesterett i perioden 1996-2016 i saker der staten var part.

Klassekampen.no | Høyesterett avgjorde musikkstrid

Høyesterett avgjorde musikkstrid – RiksTV må punge ut En lang rettskonflikt er avgjort: TV-distributøren RiksTV må betale for musikkrettigheter i sendinger sendt …

Supreme Court of the United States – Official Site

Same-day transcripts are considered official but subject to final review. The audio recordings of all oral arguments heard by the Supreme Court of the United States are available to the public at the end of each argument week. The audio recordings are posted on Fridays after Conference.

Hustler Magazine v. Falwell – Wikipedia

Hustler Magazine, Inc. v. Falwell, 485 U.S. 46 (1988), is a United States Supreme Court case in which the Court held that the First and Fourteenth Amendments prohibit public figures from recovering damages for the tort of intentional infliction of emotional distress (IIED), if the emotional distress was caused by a caricature, parody, or satire of the public figure that a reasonable person

Full case name: Hustler Magazine and Larry C. Flynt, Petitioners v. Jerry Falwell