Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag 2/2017

Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag 2/2017 – regjeringen.no

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om skogbrukets driftsteknikk i et endra klima.

Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag 1/2017 – regjeringen.no

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om fylkesmannsembetene i Nord- og Sør-Trøndelag som slås sammen til ett embete fra 1. januar 2018.

Fylkesnytt nr 2/2017 frå Møre og Romsdal – Fylkesmannen i

Fylkesnytt frå Møre og Romsdal Fylkesnytt nr 2/2017 frå Møre og Romsdal Fylkesmannen er ute med nytt nyhendebrev på Landbruks- og matdepartementet si nettside, nr 2/2017.

Nord-Trøndelag – stortinget.no

For valgperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Nord-Trøndelag. Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Nord 2017 – Home | Facebook

Nord 2017, Bodø, Norway. 6.7K likes. Nord er neste landsleir for Norges speiderforbund og våre mange speidervenner fra 1.-8. juli 2017 i Bodø.

4.4/5(20)

Regjeringen (via Public) / Fylkesnytt frå Rogaland 2/2017

Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om sommaren som regna bort. Sommaren som regna bort I sommar har det i Rogaland ikkje vore ei veke samanhengande utan nedbør.

[PDF]

Desember Fylkesnytt – nasjonalforeningen.no

går fra Neiden til Sevettijærvi i Finland. Det ble en høytidelig åpning med ordfører som snorklipper og skottesamiske barn som danset. Fossekallen underholdt også med korsang. Emmy Klerck fra Elvenes helselag delte ut brosjyrer på torget i Kirkenes under Frivilligdagen. Flott …

Fylkesnytt fra Finnmark – Norges Bondelag

Uttalelse fra ledermøte i Finnmark Bondelag Finnmark Bondelag forventer at fylket har en veterinær dekning som sikrer at dyrene til bonden får den behandling som er nødvendig innenfor rimelig tid.

[PDF]

Agenda Fylkesstyret Nord-Trøndelag 23.01.2017 kl. 10:00

7/17 17/00050-1 Strategi- og arbeidsplan Nord-Trøndelag Bondelag 2017 Vedtak Styret har diskutert strategi- og arbeidsplan 2017. Ut fra diskusjonen i styret utarbeider administrasjonen forslag til strategi- og arbeidsplan for 2017, som legges frem for styret på neste styremøte. Saksutredning Under ligger strategi- og arbeidsplan for 2016.

Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag – Home | Facebook

Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag shared FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål’s post.

Stortingsvalget i Trøndelag 2017 – NRK Trøndelag – Lokale

Stortingsvalget 2017 er ikke bare spennende, men det er også et historisk valg for Trøndelag. Fra nyttår blir to fylker til et og det betyr at det nå er siste gang Sør- og Nord-Trøndelag

Møte i kontrollutvalet 30. august – fylkesnytt.no

Forvaltningsrevisjonsrapport – FR 2/2017: Den kulturelle skolesekken (DKS) KO 35/17 Oppfølging av revisor sine merknadar frå kartleggingsbesøk på vgs skolar

Fylkesnytt. Høsten 2015: – PDF – docplayer.me

5 Glimt fra lokallag God på stand Håpet helselag i Nordland deltar aktivt på ulike arrangementer, og har blitt kjempeflinke til å lage flotte stands som viser frem Nasjonalforeningen på en god måte. Her er bilder fra Laukvikdagene og Lofotmessa i sommer.

[PDF]

Sommer – nasjonalforeningen.no

musikk fra strømmetjenesten Spotify og filmklipp fra YouTube. Boka bidrar både til gode stunder med hyggelig mimring for personer med demens og gir inspirasjon til å reflektere over oppvekst eller livet generelt. Å få hjelp til å vekke assosiasjoner og hente frem minner fra tidligere i livet er viktig for å kunne fortelle andre hvem man er.

Liste over stortingsrepresentanter 2017–2021 – Wikipedia

Liste over stortingrepresentanter i perioden 2017 til 2021 omfatter alle som ble valgt til Stortinget ved stortingsvalget 2017, 11. september 2017. Det er totalt 169 [1] representanter. Det ble valgt 150 distriktsmandater i tillegg til ett utjevningsmandat fra hvert fylke (i alt 19).