Bom kan ødelegge for rekruttering av lærere

Bom kan ødelegge for rekruttering av lærere – Rogalandsavis

Bom kan ødelegge for rekruttering av lærere Rektor ved Hundvåg skole tror den nye bomstasjonen på Bybrua kan hindre skolen fra å rekruttere kompetente lærere.

Dette er blant annet en av de – Folkeaksjonen NEI til

Dette er blant annet en av de problemstillingene vi har prøvd å påpeke i lengre tid. Hvordan vil den nye bomringen påvirke rekrutteringen av lærere til

Karakterkrav i matte kan ramme prinsippet om lik

Forskningsleder Bent-Cato Hustad mener karakterkrav i matte for norske lærerstudenter kan ødelegge for rekrutteringen av lærere i distriktene.

Få sving på rekruttering – Aftenposten

 ·

Da kan vi anta at oljen har tatt slutt, og vi kan være temmelig sikre på at vi har et enda mer kunnskapsbasert samfunn. Et samfunn der mange av dem uten tilstrekkelige kunnskaper vil havne utenfor arbeidslivet.Husk da at noen titalls dårlige lærere kan ødelegge deler av skolegangen for mange titalls tusen elever.

[PDF]

Rekruttering av lærere i Norge – brage.bibsys.no

Rekruttering av lærere i Norge Kan høyere lønn eller mer differensiert lønn basert på lærernes prestasjoner øke rekrutteringen? Frida Kittelsen Qvale

skolepolitikk | EN REKTORS BEKJENNELSER | Side 7

Imidlertid fester jeg lit ved Statistisk Sentralbyrå som kan fortelle at Oslo er det fylket i Norge med den høyest utdannede befolkningen. Så man kan ikke helt se bort fra utdanningsnivå i befolkningen, rekruttering av lærere m.m. når man ser på skoleresultatene for både Oslo og Bærum.

Ære til alle, ikke bare til lærer | Tone SkartveitTone

Nedenfor kan du lese ordene jeg formidlet til lærere, miljøarbeidere, assistenter, tolker og skolekonsulenter. (Vår skole har en avdeling for barn med hørselshemminger, derfor har vi tolker som oversetter til tegnspråk) Sammen med ordene fikk de en liten bukett tulipaner.

Skolen kan bli mobbefri – God Skole

Rekruttering av egnede kontaktlærere, og annet personell kan være en utfordring. Riktig person på riktig plass er et lederansvar, men ikke alltid like lett å få til. Skoleleder er også hovedansvarlig for systemarbeidet i skolen, og for at ansatte har mulighet og rom til å gjøre dette arbeidet godt nok.

[PDF]

SIDE 4-5 SIDE 7-9 SIDE 12-13 Forbundsnytt

ukvalifiserte. I fordelingen av undervisning for neste skoleår, er rektor forpliktet til å sette formelt kvalifiserte til å undervise i disse fagene. Det betyr at ferske lærere kan bli fortrukket fremfor erfarne i «kjernefagene», mens de erfarne blir satt til å undervise i fag de har liten/ingen erfaring fra.

Skolen trett på enkle løsninger – Aftenposten

 ·

Og utstrakt bruk av elev— og skoletesting trekkes frem som suksessfaktorer. Spørsmålet er imidlertid om denne forklaringen blir noe enkel. De gode resultatene kan like gjerne skyldes at Oslo-skolene i motsetning til mange andre skoler har et godt utvalg av velkvalifiserte lærere å rekruttere blant.

april | 2015 | EN REKTORS BEKJENNELSER

Så man kan ikke helt se bort fra utdanningsnivå i befolkningen, rekruttering av lærere m.m. når man ser på skoleresultatene for både Oslo og Bærum. Igjen vil jeg peke på Sogn og Fjordane og de stabilt gode resultatene de har i elevers skoleprestasjoner.

Viddi Stavanger Bydeler > Hundvåg bydel

Bom kan ødelegge for rekruttering av lærere. Rektor ved Hundvåg skole tror den nye bomstasjonen på Bybrua kan hindre skolen fra å rekruttere kompetente lærere. Foreldre er urolige.